Engelstalige website online

Na de Nederlandstalige website, is nu ook de Engelstalige website volledig vernieuwd. Op de website is informatie te vinden over TBS Soest, de producten, tekeningen, projecten en nieuwsitems.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met ons via de gebruikelijke wegen.