TBS Ontluchtingsklep, De oplossing voor overdruk in het riool!

Bestekomschrijving

Het insluiten van lucht in rioolsystemen is een van de meest belangrijke oorzaken van wateroverlast in de openbare ruimte. Deze insluiting zorgt er namelijk voor dat het systeem niet optimaal kan functioneren omdat de ingesloten lucht nergens het riool kan verlaten. Daardoor ontstaat er overdruk in het riool. Met name na hevige regenbuien stroomt een riool snel
vol met als gevolg deze ongewenste overdruk.

Voorkom onnodige overdruk risico’s

De gevolgen hiervan kunnen uiteenlopen van het vollopen van huisaansluitingen, met onder andere overstromende toiletten tot het opdrijven van de putdeksels op de inspectieputten, met als gevolg een gat in de weg of in het trottoir. Het komt zelfs voor dat een complete putafdekking, inclusief de omliggende wegverharding (asfalt en/of klinkers) ‘los’ wordt geduwd door de plotselinge en heftige toename van de druk. Hierdoor kunnen zeer gevaarlijke situaties ontstaan voor de weggebruiker. Voor dit probleem heeft TBS een slimme en afdoende oplossing ontwikkeld, de TBS-ontluchtingsklep.

 Tekening ontluchtingsklep OK

De TBS ontluchtingsklep

De TBS ontluchtingsklep wordt bevestigd aan een roosterdeksel en voorkomt onder meer:
• Overdrukken in het riool
De ontluchtingsklep opent bij overdrukken vanaf ± 30 mm waterkolom.
• Geuroverlast
Doordat de klep in een standaard positie in een gesloten stand is, fungeert de klep ook als stankafsluiter.

Door plaatsing van deze kleppen op geschikte plekken, denk hierbij aan locaties waar een aantal rioolstrengen bij elkaar komen of op eindputten van lange rioolstrengen, voorkomt u als eindgebruiker een hoop problemen, tijd, ergernis én vooral ook onnodige kosten. Het geheel bestaat uit:

• Roosterdeksel (gietijzer) voor bijpassende rand.
• Ontluchtingsklep van HDPE geschroefd aan
onderzijde van roosterdeksel;
• Waterslot van HDPE voor afvoer van kleine
hoeveelheden regenwater die via het roosterdeksel
naar binnen stroomt;
• Eventuele kneveling van de dekselconstructie in
de putrand.

LET OP: Het roosterdeksel mét ontluchtingsklep is niet geschikt voor afvoer van grote neerslagsommen en mag om die reden niet meegerekend worden in de afvoercapaciteit van het beschouwde weglichaam waarin het wordt geplaatst.

Brochure TBS ontluchtingsklep

Werking TBS ontluchtingsklep

Tekening TBS ontluchtingsklep

Opties

Aansluitvarianten

Voeg toe aan bestekdossier

Vergroot afbeelding

Wijzigingen voorbehouden