Gully Strainer

De voordelige oplossing om wateroverlast te voorkomen.

Na hevige regenval onstaan regelmatig grote plassen voor of in de nabijheid van kolken, dit doordat de zandvang vol zit met gebladerte, bloesem en ander straatvuil die de goede waterafvoer belemmerd. Straatvuil belandt in het riool en dit zal tegen hogere kosten verwijderd moeten worden.

De oplossing voor deze problemen is de Gully Strainer. De Gully Strainer is een geperforeerde kunststof plaat (HDPE) die toegepast

kan worden in alle soorten kolken (straatkolken, trottoirkolken en combinatie kolken). door de speciale samenstelling van het materiaal is de plaat vettig, waardoor vuil zich niet kan hechten.  

De door toepassing van de Gully Strainer wordt het volgende bereikt:

  • Vuilopvang in de kolken wordt ca. 3 x vergroot. Dit betekent dat het schoonmaken van de kolken met ca. factor 3 verminderd kan worden. Praktisch betekent dit dat in plaats van 3 x de kolken te zuigen dit nu slechts 1 x hoeft te gebeuren. Deze kolken blijven dus gedurende zeer lange tijd water afvoeren omdat er geen verstoppingen plaats vinden.
  • Het rioleringsstelsel blijft schoner.
  • Grote besparing in onderhoudskosten en tijd
  • Constante afvoer van water

De Gully Strainer kan geleverd worden in elke TBS kolk  en gemonteerd op het werk geleverd worden. Losse platen zijn leverbaar voor bestaande kolken en kunnen worden aangebracht door eigen dienst of door de technische buitendienst TBS.

Brochure Gullystrainer