HDPE Drijverstuw PDRS

Bestekomschrijving

TBS HDPE Drijverstuw type PDRS.

Toepassing

Constant peilverschil ΔH vast houden ongeacht de waterstanden d.m.v. onderstort.

Materiaal

1 Vlotter HDPE
2 Vulleiding HDPE
3 Frame SS 316
4 Afdichting frame/vlotter EPDM

Wijzigingen voorbehouden