HDPE Vlotterklep PVK

Bestekomschrijving

TBS HDPE Vlotterklep type PVK

Toepassing

Constant peilverschil ΔH vast houden ongeacht de waterstanden d.m.v. onderstort.

Ontwerp criteria

Het ontwerp is altijd klantspecifiek en wordt bepaald door twee van de drie parameters, te weten: peilverschil (ΔH) parameters, debiet (m³/s) en doorlaatafmetingen (m²)

Materiaal

1 Vlotter HDPE
2 Vulleiding HDPE
3 Frame HDPE

Wijzigingen voorbehouden