Citykross infiltratie kolk

De Citykross infiltratie kolk zorgt voor een doeltreffende infiltratie van regenwater.  Deze compacte put van 45x45x110cm die hemelwater infiltreert verlaagt de vuillast op het Citykross groenpakket.

Het Citykross groenpakket is een slim, klimaatadaptief concept voor ondergrondse groeiplaatsen in met name stedelijk gebied. De opbouw van een Citykross groeiplaats biedt een oplossing voor zowel wateroverlast en hittegolven als voor de moeilijke groeiomstandigheden van bomen en planten in stedelijk gebied. Het concept is op verschillende manieren toepasbaar.

STR-2040 tweedelig
Citykross-infiltratiekolk
Citykross-infiltratiekolk

Voordelen

 • Werkende maten 45x45x110 cm.
 • Doel afvoerend hemelwater infiltreren en verlagen van de vuillast op het Citykross groenpakket.
 • Extra grote zandvang.
 • Voorzien van twee gestandaardiseerde ø 110 moffen voor aansluiting van de geperforeerde (Pragma) infiltratie-beluchtingsbuis, hoge inlaat 250 mm onder maaiveld naar het Citykross pakket.
 • Infiltratie inlaten voorzien van grof (GSFU) filterscherm. Indien er geen buis wordt aangesloten dan is het aanbevolen om dit filterscherm ook aan de buitenzijde aan te brengen.
 • Voorzien van een overstortvoorziening.
 • Via de infiltratiekolk kan in droge periode ook water gegeven worden aan het groen(bomen)pakket.
 • Met kolkenzuiger te reinigen.
 • KOMO gecertificeerd.
 • Verkeersklasse B125.
 • De kolk kan een T10 bui aan bij 150 m² afvoerend verhard oppervlak.

Op zoek naar nieuwe mogelijkheden? We adviseren u graag.

Bent u geïnteresseerd in onze producten of heeft u een vraag?