CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is ontwikkeld om het CO2-bewust handelen van bedrijven die deelnemen aan (Europese) aanbestedingen te vergroten. Hierbij wordt gelet op de CO2 productie van de eigen bedrijfsvoering en die van projectuitvoering. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en gebruik van duurzame energie. De ladder stimuleert bedrijven om:

  • inzicht te verkrijgen in de eigen CO2-uitstoot en tevens die van leveranciers te onderzoeken;
  • permanent te zoeken naar maatregelen om de uitstoot terug te dringen;
  • die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren;
  • de verworven kennis transparant te delen;
  • samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.
De CO2 prestatieladder telt vijf niveaus, van 1 tot en met 5. Hoe hoger op de ladder, des te beter het bedrijf presteert bij het terugdringen van de CO2 uitstoot. Met behulp van dit instrument kunnen aanbesteders bedrijven die hier serieus mee omgaan in hun bedrijfsvoering, herkennen en belonen. De CO2-prestatie van een bedrijf zal ook steeds vaker meewegen bij het gunnen van opdrachten en inkopen van producten.

Certificaat CO2 Bewust, niveau 3

In het kader van haar doelstellingen op het gebied van duurzaam ondernemen, is certificering op niveau 3 van de CO2 prestatieladder het uitgangspunt voor TBS in haar ondernemingsbeleid. Met gepaste trots mogen wij aankondigen dat wij het geambieerde resultaat behaald hebben:
Vanaf begin 2014 bezit TBS het certificaat CO2 Bewust, niveau 3!
Hiertoe werd onafhankelijk getoetst vanuit vier invalshoeken, nl. zelfinzicht, reductiecommitment, transparantie in communicatie en deelname aan initiatieven.
Download hier het certificaat

Onze prestatieladder